Zbor članov SDSA

09.03.2018

Spoštovani člani in članice.

 

Slovensko društvo za skupinsko analizo Vas v petek, 09. marca 2018 vabi na Zbor članov, ki bo v dnevnem prostoru Študentskega doma Poljane, Poljanska cesta 59, Ljubljana.

 

Dnevni red:

 

14.30 do 16.00      srednja skupina

16.15 do 17.45      zbor članov

 

 

ZBOR ČLANOV 2018

Dnevni red:

 

Uvodni pozdrav

Potrditev sklepčnosti

Izvolitev teles za delo zbora članov

Poročilo predsednice o delovanju SDSA v letu 2017 – V. Stamos

Poročilo finančnega poslovanja SDSA v letu 2017 - B. Žugman

Poročilo nadzornega odbora Potrditev in sprejem poročil

Razno

 

Vladka Stamos, predsednica SDSA