Dobrodošli!

 

Slovensko društvo za skupinsko analizo je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje, katerega namen je razvijanje in uveljavljanje skupinske analize. Društvo vzpodbuja in usmerja članstvo ter vse, ki vodijo skupine pacientov ali klientov, k stalnemu strokovnemu izobraževanju. Pripravlja in izvaja strokovna srečanja v obliki predavanj, delavnic.

 

Že od svoje ustanovitve leta 1998 je Slovensko društvo za skupinsko analizo organiziralo in izvajalo uvodni študij. Leta 2004 je bil ustanovljen Inštitut za skupinsko analizo Ljubljana, ki je  kot delovno telo SDSA od leta 2006 dalje organizralo nadaljevalni in diplomski študij skupinske analize vse do konca leta 2011. Tedaj je društvo ustanovilo samostojni zavod Inštitut za skupinsko analizo, Ljubljana, ki zdaj organizira in izvaja študij na vseh treh stopnjah.

 

Društvo skrbi za utrjevanje etike, stanovske zavesti in solidarnosti pa tudi drugih pozitivnih izročil skupinske analize.   

Društvo sodeluje z domačimi in tujimi istovrstnimi, sorodnimi ter drugimi organizacijami.