Zbor članov SDSA 2019

08.03.2019

                                                                          Vabilo

 

 

Spoštovane članice in člani.

 

Slovensko društvo za skupinsko analizo Vas v petek, 08. marca 2019 vabi na Zbor članov, ki bo v dnevnem prostoru Študentskega doma Poljane, Poljanska cesta 59, Ljubljana.

 

 

 

Dnevni red:

 

15.00 do 16.30  srednja skupina

 

16.45 do 19.00  zbor članov in volitve

 

 

ZBOR ČLANOV in VOLITVE 2019

Dnevni red:

 

  1. Uvodni pozdrav
  2. Potrditev sklepčnosti
  3. Izvolitev teles za delo zbora članov
  4. Poročilo predsednice o delovanju SDSA v letu 2018 (V. Stamos)
  5. Poročilo finančnega poslovanja SDSA v letu 2018  (B. Žugman)
  6. Poročilo nadzornega odbora (B. Leban)
  7. Poročilo častnega razsodišča (R. Korenjak)
  8. Poročilo o delovanju ISAL v letu 2018
  9. Potrditev in sprejem poročil

10.  Volitve v organe SDSA

11.  Volitve novega sveta zavoda in imenovanje direktorice

12.  Razno

 

 

Vladka Stamos, predsednica SDSA