Zbor članov SDSA 2013

08.03.2013

                                                                          Vabilo

                                                  Slovenskega društva za skupinsko analizo

                                                                    Vas vabi na Zbor članov

                                                V petek, 8.3. 2013 ob 16.15 v sejni sobi CIP-a,

                                                Njegoševa 4, Ljubljana

 

Dnevni red:

  1. Izvolitev teles za delo zbora članov
  2. Poročilo predsednice o delovanju SDSA v letu 2012 – V.Stamos
  3. Poročilo finančnega poslovanja SDSA v letu 2012 – B. Žugman
  4. Poročilo nadzornega odbora – B.Brinšek
  5. Potrditev in sprejem poročil

 

 

 

Lep pozdrav                                                                           Predsednica SDSA

                                                                                                Vladislava Stamos