Zbor članov SDSA

09.03.2012

VABILO

 

Slovensko društvo za skupinsko analizo Vas vabi na Zbor članov ( občni zbor)

V petek 9.3.2012 0b 16.15 v sejno sobo CIP-a, Njegoševa 4, Ljubljana.

 

Dnevni red:

 

1

 

Uvodni pozdrav

2

 

Ugotovitev sklepčnosti

3

 

Izvolitev delovnih teles za delo občnega zbora

4

 

Poročilo predsednice o delovanju SDSA v letu 2011 – V. Stamos

5

 

Poročilo finančnega poslovanja SDSA v letu 2011 – B. Žugman

6

 

Poročilo nadzornega odbora – B. Brinšek

7

 

Potrditev in sprejem poročil

8

 

Sprejem etičnega kodeksa SDSA

9

 

Soglasje k statutu zavoda Institut za skupinsko analizo, Ljubljana

10

 

Soglasje k imenovanju direktorice Instituta za skupinsko analizo,Ljubljana

11

 

Predsedovanje SDSA


 

 

2. marec 2012                                                             Vladislava Stamos

                                                                                   Predsednica SDSA