Vlasta Meden Klavora : »I LOVE YOU« ali JAZ IN JEZIK – Skupinsko analitična eksploracija in eksploracija kar tako

08.06.2012

14:30 - 16:00

 

Strokovno srečanje SDSA 
CIP, Njegoševa 4, LJUBLJANA
 
VLASTA MEDEN KLAVORA.:" I LOVE YOU"  ali  JAZ IN JEZIK – SKUPINSKOANALITIČNA

EKSPLORACIJA IN EKSPLORACIJA KAR TAKO