Usmeritve in priporočila SDSA za psihoterapijo na daljavo

30.05.2020

V UO društva smo se vsled epidemije COVID-19 in omejitev, ki so ali bodo v pripodnje preprečevale ali ovirale izvajanje psihoterapije v običajnem terapevtskem okviru, odločili, da pripravimo zapis, ki bi nam bil v pomoč pri izvajanju dela na daljavo. Poskušali smo zajeti tako osnovne usmeritve, kot tehnična priporočila za izvajanje psihoterapije na daljavo. Pri pripravi tega zapisa s tehničnimi opombami in usmeritvami, ki bi nam pomagale pri odločitvah in delu na daljavo je sodeloval UO. Nekateri člani ČR in vodstvo študija skupinske analize so podali svoje pripombe, ki smo jih upoštevali v objavljenem zapisu na naši spletni strani. 

 

Zdaj, ko se ukrepi rahljajo in ko je možnosti za običajno delo več, je priložnost, da skupaj podelimo izkušnje, ki smo jih imeli v teh mesecih in skupaj ta dokument dopolnimo, popravimo in oblikujemo, da bi nam lahko služil v prihodnje, saj ne vemo, ali bodo razmere ostale naklonjene osebnim srečanjem. 

 

Usmeritve in priporočila so dosegljive na tej povezavi.