Strokovno srečanje SDSA

11.10.2013

Datum dogodka: 11.10.2013

Kraj dodogka: sejna soba na CIP-u, Njegoševa 41, Ljubljana

 

 

Program srečanja:

 

14.30h – 16.00h:

Sabina Hribar: Obravnava pravljic na odd. Za motnje hranjenja

vodi Vlasta Meden Klavora

 

 16.15h – 17.45h: Srednja skupina  (vodi Avgusta Čuk)