PROGRAM SPOMLADANSKIH STROKOVNIH SREČANJ V LETU 2012

02.06.2012

 

09.03.2012

 

SREDNJA SKUPINA IN ZBOR ČLANOV

 

 

 

13.04.2012

 

BRALNI SEMINAR

Breda Leban in Anica Vitez Gorjanc :

THE ADVANCED GROUP, YALOM

 

 

 

11.05.2012

 

Iztok Jan :

SKUPINSKA TERAPIJA V LUČI POEZIJE

 

 

 

08.06.2012

 

Vlasta Meden Klavora :

»I LOVE YOU« ali JAZ IN JEZIK –

Skupinsko analitična eksploracija in eksploracija kar tako