Prijava na dogodek

Prijavnica za dogodek: 1. pomladanska delavnica Begunje na Gorenjskem

Ime, naslov podjetja in ID za DDV, če je zavezanec

Vsa polja so obvezna. Če ni podatka, vpišite črtico (-).