Prijava na dogodek

Prijavnica za dogodek: 9. jesenska mednarodna delavnica v Ribnem (22.11-24.11.2013)

Ime, naslov podjetja in ID za DDV, če je zavezanec

Vsa polja so obvezna. Če ni podatka, vpišite črtico (-).