Nova knjiga Matjaža Lunačka

23.10.2020

Knjiga Rimbaud, za vedno je zasnovana kot svojevrstna poetična biografija, ki odstopa od ustaljenih praks pisanja o njem. Njega in njegovo poezijo poskuša bralcu približati skozi pomembne mentalne entitete, kot so ljubezen, vera, krivda, sram, trpljenje, prijateljstvo, sočutje, obscenost in tako naprej. Čeprav je avtor psihoanalitik, se izogiba banalni uporabi psihoanalitičnega aparata za analizo pesmi in poetovih ravnanj, ker bi se mu tak pristop zdel zloraba tako psihoanalize kot pesnika.

V knjigi so pesmi v slovenskem jeziku in v originalu. Nekatere so bile že objavljene, druge so novi prevodi, ki so natisnjeni na koncu knjige. Vse pesmi je prevedel Brane Mozetič. Tako prinašala delo tudi v tem pogledu novosti, ki smo jih v našem prostoru že dolgo pogrešali. Avtor dela je psihiater in psihoanalitik, ki je celoživljenjsko deloval v psihoterapevtski praksi. Ukvarja se tudi z razmerjem med psihonalizo in literaturo ter pedagogiko. V zadnjih letih je izdal štiri knjige esejev in kratkih zgodb.

Arthur Rimbaud (1854–1891) je deloval v času velikih naravoslovnih spoznanj, vojn, socialnih projektov in nastanka novih držav. Vse to je uspešno vključil v svojo povsem izvirno poetiko. Je eden redkih pesniških genijev, katerega zvezda ne more zaiti. Bil je Videc (samopoimenovanje) in inovator. Čeprav je bil poetsko ustvarjalen zgolj štiri leta, je pustil neizbrisen pečat v zgodovini pesništva. Bolj moderna poezija, kot je njegova, ni mogoča. O njegovi poeziji in življenju je napisanih na stotine knjig.

Knjigo je mogoče dobiti v knjigarnah ali po povzetju na https://www.skuc.org/trgovina/knjige/