Članarina 2021

Spoštovani člani SDSA,
 
Članarina ostaja enaka kot v lanskem letu in znaša 60,00 eur. Za študente ISAL in upokojene člane znaša članarina 30,00 eur. 

 

Članarino poravnajte najkasneje do 30. aprila 2021, tisti, ki ste članarino že poravnali, pa se vam zahvaljujemo. 

 

Podatki za plačilo (položnica oz. UPN obrazec):
 
Ime plačnika: navedite svoje ime, priimek in naslov
Namen plačila: priimek (plačnika) čl 2021
Koda namena: OTHR
Znesek: 60,00 oz. 30,00 eur
IBAN prejemnika: SI56 0201 4008 7828 226 (NLB)
BIC banke prejemnika: LJBASI2X
Naziv banke: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Referenca prejemnika: SI 00 10042021
Ime prejemnika: Slovensko društvo za skupinsko analizo, Metelkova 15, 1000 Ljubljana

 

Zavedamo se, da lahko neplačilu članarine botruje več razlogov, zato bi želeli, da nas obvestite, ali obstajajo posebne okoliščine, zaradi katerih članarine trenutno ne morete poravnati.

 

V kolikor želite za plačilo članarine predhodno prejeti račun na ime vašega delodajalca oz. na ime vašega podjetja, nam posredujte na email naslednje podatke: točen naziv delodajalca oz. podjetja, naslov in kraj sedeža podjetja, davčno številko. Račun boste prejeli po pošti na navedeni naslov.

 


Iztok Prosen

Tajnik SDSA